Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp?

Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp? – Khách hàng hỏi trong dịch vụ thành lập công ty trọn gói có phần đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp là gì? Vì sao phải đăng bố cáo doanh nghiệp? Để giải đáp vấn đề này cho khách hàng Oceanlaw tư vấn trong bài viết sau :

Bố cáo thành lập doanh nghiệp là gì ?

Nói một cách dễ hiểu nhất Bố cáo thành lập doanh nghiệp là hình thức giới thiệu doanh nghiệp của bạn với công chúng trên cổng thông tin quốc gia. Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận giấy đăng ký kinh doanh. Trong đó, doanh nghiệp phải có trách nhiệm đăng thông tin trên Cổng thông tin doanh nghiệp của cơ quan Đăng ký kinh doanh.

Khi nào phải Bố cáo trên cổng thông tin doanh nghiệp?

Hiện nay doanh nghiệp phải đăng bố cáo ngay sau khi thành lập doanh nghiệp, thay đổi, giải thể… trong trường hợp sau :

– Khi thành lập doanh nghiệp mới.
– Khi doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
– Khi doanh nghiệp giải thể;
– Khi thông báo phát hành cổ phần phổ thông theo tỷ lệ cổ phần hiện có.

Lưu ý :

Một số trường hợp không bắt buộc đăng ký công bố nội dung trong trường hợp sau : Doanh nghiệp cập nhật thông tin về mã ngành, nghề kinh doanh hoặc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế nhưng không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế theo Khoản 2 Điều 7 Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT hoặc một số trường hợp tại Khoản 2 Điều 47 Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT.

đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp

Nội dung chủ yếu đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp ?

Tại Nghị định số 05/2013/NĐ-CP, doanh nghiệp phải đăng bố cáo thông tin trong các trường hợp sau:

– Tên doanh nghiệp.
– Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện;
– Ngành, nghề kinh doanh.
– Vốn điều lệ công ty.
– Họ, tên, địa chỉ, quốc tích, CMND, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.
– Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu được chứng thực của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
– Nơi đăng ký kinh doanh.

Có phương thức đăng bố cáo nào ?

Doanh nghiệp được thành lập, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, giải thể hoặc phát hành cổ phần phổ thông cho cổ đông thì phải tiến hành công bố theo một số phương thức sau :

– Trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh.
– Trực tiếp tại trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh.
– Thông qua cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Nếu doanh nghiệp đã thành lập mà không đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp hoặc công bố không đúng sẽ bị xử phạt hành chính. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 Nghị định 53/2007/NĐ-CP ngày 4/4/2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư theo đúng quy định, pháp luật của nhà nước.

© 2017 . Thiết kế Website bởi VietMoz.