3
Dịch Vụ Tư Vấn
0904.445.449
(Hotline 24/7)
024.3795.7776
(Hotline Văn Phòng)
Nhắn Tin Zalo
(Hỗ Trợ 24/7)

Công ty TNHH 2 thành viên là gì?

HỎI: Chào luật sư. Hiện tôi đang có ý định thành lập công ty TNHH 2 thành viên. Tuy nhiên tôi băn khoăn muốn biết: Công ty TNHH hai thành viên là gì? Công ty TNHH hai thành viên và công ty cổ phần có điểm gì khác biệt. Rất mong được luật sư giải đáp!

>> Cơ cấu tổ chức công ty TNHH 2 thành viên
>> Ưu nhược điểm công ty TNHH 2 thành viên

TRẢ LỜI:

Chào bạn. Câu hỏi của bạn Oceanlaw xin trả lời như sau:

công ty tnhh 2 thành viên là gì

Công ty TNHH 2 thành viên:

Theo quy định tại Điều 38 Luật doanh nghiệp năm 2005 Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó:

a) Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá năm mươi;

b) Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp;

c) Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các điều 43, 44 và 45 của Luật này.

Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Công ty trách nhiệm hữu hạn không được quyền phát hành cổ phần.

Đặc điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên

Đặc điểm về tư cách pháp lý : Công ty tnhh có tư cách pháp nhân. Tư cách pháp nhân của công ty tnhh được xác định kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Việc thực hiện tất cả quyền và nghĩa vụ của công ty tnhh do những giao dịch trước thời điểm được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thuộc nghĩa vụ công ty.

Đặc điểm về vốn: Công ty tnhh có tài sản riêng. Tài sản riêng của công ty là một khối thống nhất. tách biệt khỏi tài sản riêng của các thành viên và được thể hiện bằng tiền thông qua khái niệm vốn.

Đặc điểm về giới hạn trách nhiệm: Giới hạn trách nhiệm của công ty về mọi hoạt động của mình là tài sản riêng của công ty. Các thành viên của công ty phải chịu trách nhiệm về hoạt động của công ty và cũng được giới hạn trong phạm vi vốn mà họ đã cam kết góp vào công ty. Điều này có nghĩa là ngay cả khi, thành viên đó chưa thực sự góp vốn vào công ty mà mới chỉ đăng ký thì vẫn phải chịu trách nhiệm về hoạt động của công ty.

Về câu hỏi sự khác biệt giữa công ty 2 thành viên và công ty cổ phần Oceanlaw đã trình bảy trong bài So sánh công ty TNHH 2 thành viên và công ty cổ phần. Bạn tham khảo link sau để theo dõi. https://thanhlapcongtyuytin.vn/so-sanh-cong-ty-tnhh-2-thanh-vien-va-cong-ty-co-phan.html

5/5 (1 Review)
© 2016 . Thiết kế Website bởi OCEANLAW.