Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Mẫu văn bản Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp Oceanlaw cung cấp khách hàng tham khảo. Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung đăng ký doanh nghiệp khách hàng liên hệ trực tiếp đến Oceanlaw theo hotline 0904 445 449.

TÊN CÔNG TY 
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …………..

……, ngày…… tháng…… năm ……

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố…

Tôi là : TRẦN VĂN A

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Số giấy chứng thực cá nhân: 012345678

Ngày cấp: 01/01/2020                                           Nơi cấp:…..

Là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ABC

Mã số doanh nghiệp: 02134684

Đăng ký lần đầu ngày: 26/05/2011

Đăng ký thay đổi lần thứ..…ngày..…../……./…..…

Đề nghị đăng Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp như sau:

  1. Thành lập mới doanh nghiệp

Ngày bắt đầu đăng thông tin:……./……./…..…

  1. Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

– Đăng ký thay đổi lần thứ……ngày……./……./…..….

Ngày bắt đầu đăng thông tin: ……./……./…..…

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Ngày bắt đầu đăng thông tin: ……./……./…..…

  1. Thông báo quyết định giải thể

Ngày bắt đầu đăng thông tin: ……./……./…..…

Văn bản gửi kèm (chỉ kê khai nếu doanh nghiệp có văn bản gửi kèm)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

  1. Thông tin khác về doanh nghiệp

Ngày bắt đầu đăng thông tin: ……./……./…..…

Ngày kết thúc đăng thông tin: ……./……./…..…

Văn bản gửi kèm (chỉ kê khai nếu doanh nghiệp có văn bản gửi kèm)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Kính đề nghị Quý Phòng xem xét, đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

 

 

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIN GROUP

(Ký, ghi họ tên)

Oceanlaw là đơn vị trên 10 năm kinh nghiệm sẽ tư vấn, hỗ trợ cho khách hàng từ A – Z. Với đội ngũ luật sư, chuyên viên dạn dày kinh nghiệm của Oceanlaw, chúng tôi tự tin sẽ hỗ trợ khách hàng tốt nhất.

© 2020 . Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449