Tư vấn giải thể doanh nghiệp

Tư vấn giải thể doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả, hoạt động cầm chừng, doanh thu các quý liên tiếp sụt giảm…Đó có thể đến lúc bạn nên nghĩ tới việc giải thể doanh nghiệp. Thủ tục giải thể doanh nghiệp khá phức tạp trải qua nhiều công doạn khác nhau. Vì thế bạn nên lựa chọn công ty luật uy tín giúp bạn thực hiện thủ tục này. Oceanlaw với kinh nghiệm tư vấn giải thể cho nhiều doanh nghiệp chắc chắn là sự lựa chọn tin cậy của bạn.

>> Giải thể doanh nghiệp là gì?

Theo Điều 201 Luật doanh nghiệp 2015 có quy định:

“1. Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:
a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn.
b) Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.”

mở văn phòng đại diện tại hà nội

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp

 • Hồ sơ giải thể doanh nghiệp
 • Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp (theo mẫu)
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán các khoản nợ về thuế và nợ bảo hiểm xã hội;
 • Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;
 • Xác nhận của Ngân hàng nơi Công ty mở tài khoản về việc doanh nghiệp đã tất toán tài khoản (trường hợp chưa mở tài khoản tại Ngân hàng, thì có văn bản cam kết chưa mở tài khoản và không nợ tại bất kỳ Ngân hàng, tổ chức cá nhân nào).
 • Giấy tờ chứng minh doanh nghiệp đã đăng bố cáo giải thể theo quy định.
 • Thông báo của Cơ quan Thuế về việc đóng mã số thuế; (trường hợp chưa đăng ký thuế thì phải có văn bản xác nhận của Cơ quan Thuế).
 • Giấy chứng nhận của Cơ quan công an về việc doanh nghiệp đã nộp, huỷ con dấu theo quy định (trường hợp chưa khắc con dấu thì phải có văn bản xác nhận của Cơ quan Công an)
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Báo cáo về việc thực hiện thủ tục giải thể, trong đó có cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, giải quyết các quyền lợi hợp pháp của người lao động.
 • Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh, VPĐD thì phải nộp kèm theo hồ sơ giải thể (chấm dứt hoạt động) của chi nhánh, VPĐD.

>>> Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời gian giải quyết: 05 – 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

Tư vấn giải thể doanh nghiệp tại oceanlaw

Tư vấn trước khi giải thể doanh nghiệp

Tư vấn giải thể công ty theo các quy định của pháp luật bao gồm:

 • Các điều kiện Giải thể được quy định trong Điều lệ công ty
 • Thẩm quyền quyết định giải thể công ty
 • Thủ tục thu hồi tài sản của công ty sau khi giải thể
 • Quyền lợi và nghĩa vụ của các Cổ đông công ty
 • Quyền của người lao động theo quy định của Luật Lao động
 • Đóng mã số thuế, trả giấy chứng nhận ĐKKD, trả dấu và giấy đăng ký mẫu dấu
 • Thủ tục thanh lý và phân chia tài sản công ty khi giải thể
 • Thủ tục đăng báo giải thể công ty

Dịch vụ tư vấn giải thể doanh nghiệp chuyên nghiệp tại Oceanlaw

–   Về thủ tục luật:

+ Lấy thông tin, tư vấn cụ thể từng công việc cho khách hàng.
+ Soạn thảo bộ hồ sơ xin giải thể.
+ Thay mặt doanh nghiệp tiến hành thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
+ Đăng bố cảo giải thể nếu doanh nghiệp yêu cầu.
 Bàn giao cho doanh nghiệp các giấy tờ liên quan đến công việc như đã thoả thuận.

–   Về thủ tục thuế (nếu khách hàng yêu cầu):

+ Thay mặt doanh nghiệp tiến hành thủ tục đóng mã số thuế tại chi cục thuế( nếu doanh nghiệp yêu cầu) có trụ sở chính DN.
+ Kê khai thực hiện nốt nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.
+ Quyết toán thuế nếu cơ quan thuế yêu cầu.
Trên đây là sự tư vấn của Oceanlaw về giải thể doanh nghiệp. Khách hàng có nhu cầu liên hệ theo hotline 0904 445 449 để được tư vấn.
© 2016 . Thiết kế Website bởi VietMoz.
0904 445 449