Cơ sở pháp lý của thủ tục mua bán doanh nghiệp tư nhân

  1. – Luật doanh nghiệp 2005.
  2. – Nghị định số 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.
  3. – Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 4/6/2010 về hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2005 tại Điều 141 thì Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp và cũng theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp thì chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp của mình cho người khác.
Để thực hiện việc bán Doanh nghiệp tư nhân bạn cần thực hiện 2 bước cơ bản sau: Bước 1 là thực hiện việc mua bán doanh nghiệp với người mua và Bước 2 là thực hiện việc đăng ký sang tên Doanh nghiệp cho người mua.

Hồ sơ pháp lý bán doanh nghiệp tư nhân bao gồm:

– Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân có chữ ký của người bán và người mua;
– Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cán nhân của người mua;
– Hợp đồng mua bán doanh nghiệp và các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng doanh nghiệp tư nhân

Hồ sơ pháp lý mua doanh nghiệp tư nhân gồm:

Người mua doanh nghiệp tư nhân phải tiến hành đăng kí kih doanh lại, hồ sơ gồm:
– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng kí kinh doanh có thẩm quyền quy định;
– Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân khác của chủ doanh nghiệp tư nhân;
– Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;
– Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với doanh
nghiệp tư nhân kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Số lượng hồ sơ:
– 01 bộ

Cơ quan giải quyết thủ tục mua bán doanh nghiệp tư nhân

– Cơ quan đăng kí kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đăng kí

Dịch vụ làm thủ tục mua bán doanh nghiệp tại Luật Oceanlaw

Với đội ngũ luật sư tư vấn chuyên nghiệp, chúng tôi thực hiện các dịch vụ sau đây:

  •  Dịch vụ xác định giá trị hiện tại của doanh nghiệp
  •  Lập phương án chi tiết về mua bán, sáp nhập
  •  Tìm kiếm, đàm phán với các đối tác có năng lực, đáng tin cậy để thực hiện giao dịch
  •  Tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here