Hợp nhất doanh nghiệp là hai hoặc một số công ty cùng loại thể hợp nhất thành một công ty mới, việc làm này sẽ giúp cho công ty hợp nhất sẽ tận dụng được sức mạnh và thương hiệu của từng công ty, công ty mới sẽ nhanh chóng khẳng định được vai trò và vị thế của mình.

ĐIỀU KIỆN HỢP NHẤT DOANH NGHIỆP

Công ty bị hợp nhất chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang Công ty hợp nhất, đồng thời chấm dứt tồn tại của các Công ty bị hợp nhất.

OCEANLAW CUNG CẤP THỦ TỤC HỢP NHẤT DOANH NGHIỆP TỚI QUÝ DOANH NGHIỆP CỤ THỂ NHƯ SAU:

1- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
2- Dự thảo điều lệ công ty
3- Dánh sách thành viên sáng lập/Cổ đông sáng lập
4- Hồ sơ đăng ký kinh doanh theo loại hình của Công ty hợp nhất.
5- Hợp đồng hợp nhất theo quy định tại Điều 152 Luật Doanh nghiệp.
6- Biên bản họp về việc hợp nhất công ty:
– Của Hội đồng thành viên Công ty đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
– Của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần
7- Quyết định về việc hợp nhất công ty
– Của Hội đồng thành viên Công ty đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
– Của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần
8- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của các Công ty bị hợp nhất.
9- Giấy ủy quyền/Giấy giới thiệu nếu người thực hiện thủ tục không phải là người đại diện theo pháp luật

DỊCH VỤ HỢP NHẤT DOANH NGHIỆP TẠI OCEANLAW

Chúng tôi sẽ tiến hành các thủ tục hợp nhất Doanh nghiệp theo đại diện uỷ quyền:
– Tiến hành soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ hợp nhất doanh nghiệp.
– Tiến hành các thủ tục hợp nhất tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

CAM KẾT CẢU OCEANLAW SAU KHI HỢP NHẤT DOANH NGHIỆP

– Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh nghiệp phù hợp với nội dung việc hợp nhất.
– Cung cấp Văn bản pháp Luật liên quan đến nội dung hợp nhất.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here